Woordenlijst

A

Abdomen
Streek in het lichaam waar ook de maag ligt.
Acute nierinsufficiëntie (ANI)
Het plots en tijdelijk uitvallen van de nierfuncties. (Zie ook ‘Chronische nierinsufficiëntie’)

Aderverbinding
Verbinding tussen de kunstnier en het lichaam bij hemodialyse waardoor het bloed van en naar het lichaam wordt gevoerd.
Anemie
Zie ‘Bloedarmoede’.
APD
Zie ‘Automatische peritoneale dialyse’.
Arteriële hypertensie
Verhoogde druk in de slagaders, meestal veroorzaakt door nierinsufficiëntie, te veel vocht in de bloedvaten of een vernauwing van de (slag)aders.
Arterioveneuze fistel (AV):
Chirurgisch aangebrachte verbinding tussen een ader en een slagader, meestal in de onderarm, bij personen die moeten behandeld worden met hemodialyse (zie ‘Dialyse’). De arterioveneuze fistel (AV-fistel) veroorzaakt een opzwelling van de ader waardoor de injectienaald steeds gemakkelijk kan ingebracht worden.
Automatische peritoneale dialyse (APD):
Peritoneale dialyse of buikvliesdialyse uitgevoerd door een machine. Dit toestel vult de buikholte met het dialysaat en ledigt het automatisch. Een typisch tijdsschema voor de automatische peritoneale dialyse bevat 3 tot 5 dialysaatwisselingen per nacht, dit allemaal terwijl de patiënt slaapt.