Nierinsufficiëntie

Wat is nierinsufficiëntie?

Nierinsufficiëntie

Men spreekt van nierinsufficiëntie als de nieren moeite ondervinden om hun normale taken uit te voeren. Afvalstoffen en water stapelen zich op in het lichaam.

Het teveel aan afvalstoffen in het lichaam kan leiden tot een bloedvergiftiging hetgeen uremie wordt genoemd.

Wanneer men leidt aan nierinsufficiëntie, is het belangrijk uw voedingsstijl aan te passen.

NierinsufficiëntieHet ophouden van water en zout kan leiden tot een te hoge bloeddruk en oedemen (wat leidt tot een gewichtstoename).

Wanneer men leidt aan nierinsufficiëntie, is het belangrijk om de inname van zout en vloeistoffen onder controle te houden.

Er zijn drie soorten nierinsufficiëntie

Acute nierinsufficiëntie

  • Wordt gekenmerkt door het plotse verlies van de nierfunctie.
  • Dit kan mogelijk veroorzaakt zijn door een ongeval, een vergiftiging of een zware infectie.
  • Acute nierinsufficiëntie kan genezen worden als men zeer snel ingrijpt.

Chronische nierinsufficiëntie

  • De nierfunctie valt langzaam uit.
  • Dikwijls het gevolg van een ziekte.
  • Men kan de evolutie van de aandoening vertragen.
  • In sommige gevallen gaat deze variant over in een terminale insufficiëntie.

Terminale nierinsufficiëntie

  • De nieren werken niet meer.
  • De resterende nierfunctie is zeer zwak of onbestaande.
  • Een dialysebehandeling of transplantatie dringt zich op.