Wat zijn de symptomen van nierinsufficiëntie?

De symptomen zijn niet altijd even duidelijk. Daardoor is nierinsufficiëntie soms moeilijk op te sporen en blijft het lange tijd onopgemerkt.

Het gevolg is dat nierinsufficiëntie dikwijls in een laat stadium wordt vastgesteld.

De symptomen

De symptomen :

  • Vermoeidheid of krachtsverlies
  • Gebrek aan eetlust, slechte smaak in de mond, braken, misselijkheid, gewichtsverlies
  • Slaapproblemen, jeuk, spierkrampen, donkere verkleuring van de huid
  • Moeilijkheden bij het ademen
  • Gezwollen handen en voeten (oedeem)
  • Hogere gevoeligheid voor infecties

Herkent u één of meerdere symptomen? Raadpleeg dan uw arts.

Op basis van een bloed- en urineonderzoek kan uw arts bepalen of uw nieren normaal functioneren of niet.