Nierinsufficiëntie

Men spreekt van nierinsufficiëntie als de nieren moeilijkheden hebben bij het vervullen van hun dagelijkse taken.

Als de nieren niet meer functioneren, stapelen de afvalstoffen zich op in het lichaam.

Hoe werken nieren? Hoe stelt men de diagnose van nierinsufficiëntie? Wat zijn de gevolgen? Welke behandelingen zijn er mogelijk?

In deze rubriek vindt u het antwoord op uw vragen.