Zelfstandig in het dialyse centrum

Deze dialyse wordt uitgevoerd in een dialysecentrum of ziekenhuis waarbij u op een zelfstandige manier (autonoom) uw dialyse uitvoert. Vandaar de naam autodialyse.

  • U voert de dialyse zelf 3 keer per week uit volgens een vast schema.
  • Een sessie autodialyse duurt zo'n 4 tot 5 uur (verplaatsing niet inbegrepen).
  • U staat onder toezicht van het medisch personeel.

Bij autodialyse voert u zelf uw dialyse uit. Bovendien helpt autodialyse uw aandoening en uw situatie beter te begrijpen.

patient dans  un lit qui recoit une autodialyse