Heel wat mensen in België worden behandeld met dialyse.

Soms kunnen de nieren hun functies niet meer vervullen. Dialyse neemt deze functies dan op een kunstmatige manier over.
De dialyse kan uitgevoerd worden: